PPO kontaktai užklausoms

Lietuva, vadovaudamasi Pasaulio prekybos organizacijos (PPO) susitarimo dėl prekybos techninių kliūčių nuostatų 10 straipsniu, įsipareigojo įkurti nacionalinį kontaktą užklausoms (anglų k. Enquiry Point). PPO prekybos techninių kliūčių Lietuvos užklausų tarnyba įsteigta 1996 m., jos funkcijas, atsižvelgdamas į PPO techninių prekybos kliūčių susitarimą, vykdo Lietuvos standartizacijos departamentas.  Funckijos vykdomos atsižvelgiant į PPO sutartį dėl prekybos techninių kliūčių.

PPO prekybos techninių kliūčių Lietuvos užklausų tarnyba atlieka šias funkcijas:

•   atsako į visas pagrįstas kitų PPO narių suinteresuotųjų asmenų užklausas;

•   PPO narių prašymu parūpina priimtų ir rengiamų nacionalinių Lietuvos standartų, techninių reglamentų, atitikties įvertinimo procedūrų teisės aktų kopijas lietuvių kalba;

•   Lietuvos Respublikos juridinių ir fizinių asmenų prašymu – pateikia informaciją apie PPO narių priimtus nacionalinius standartus, techninius reglamentus, atitikties įvertinimo procedūrų teisės aktus.

PPO narių pranešimai apie techninių reglamentų ir atitikties įvertinimo procedūrų teisės aktų projektus LSD tinklapyje saugomi 60 dienų ir juos galite rasti čia.

Informacija valdžios institucijoms

Lietuvos valdžios institucijos PPO Prekybos techninių kliūčių Lietuvos užklausų tarnybai elektroniniu paštu [email protected] gali teikti pastabas dėl skelbiamų kitų PPO narių techninių reglamentų ir atitikties įvertinimo procedūrų teisės aktų projektų. Teikiant pastabas, prašome atsižvelgti į terminus:

•   jeigu skelbiamo pranešimo formos 10 punkte nenurodyta vėliausioji pastabų pateikimo data, pastabas teikite ne vėliau kaip per 40 dienų nuo pranešimo paskelbimo datos;

•   jeigu skelbiamo pranešimo formos 10 punkte nurodyta vėliausioji pastabų pateikimo data, pastabas teikite ne vėliau kaip likus 15 dienų iki galutinio termino pabaigos.

Į vėliau gautas pastabas nebus atsižvelgta. Pastabos teikiamos anglų kalba.

Valdžios institucijos taip pat gali gauti kitų PPO narių parengtus techninių reglamentų ar atitikties įvertinimo procedūrų teisės aktų projektų tekstus (anglų kalba; pagal pageidavimą). Esant poreikiui, prašome elektroniniu paštu [email protected]  kreiptis į Lietuvos užklausų tarnybą. Ankstesnius kitų PPO narių techninių reglamentų ir atitikties įvertinimo procedūrų teisės aktų projektus galima rasti Techninių prekybos kliūčių (TBT) duomenų bazėje –adresu https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/tbt/en/search/ - (anglų kalba) arba PPO puslapyje – adresu https://www.wto.org – (taip pat tik anglų kalba). Pateiktus techninių reglamentų ar atitikties įvertinimo procedūrų teisės aktų projektus galima rasti ir paieškos sistemoje ePing, kuri yra laisvai prieinama adresu – https://www.epingalert.org/en - (anglų kalba).

Informacija verslo įmonėms ir nevyriausybinėms organizacijoms

Lietuvos verslo įmonės, nevyriausybinės organizacijos, suinteresuoti Lietuvos Respublikos juridiniai asmenys, taip pat įmonės, neturinčios juridinio asmens teisių, PPO prekybos techninių kliūčių Lietuvos užklausų tarnybai elektroniniu paštu [email protected]  gali teikti pastabas dėl skelbiamų PPO narių techninių reglamentų ir atitikties įvertinimo procedūrų teisės aktų projektų. Teikiant pastabas, prašome atsižvelgti į terminus:

•  jeigu skelbiamo pranešimo formos 10 punkte nenurodyta vėliausioji pastabų pateikimo data, pastabas teikite ne vėliau kaip per 40 dienų nuo pranešimo paskelbimo datos;

•  jeigu skelbiamo pranešimo formos 10 punkte nurodyta vėliausioji pastabų pateikimo data, pastabas teikite ne vėliau kaip likus 15 dienų iki galutinio termino pabaigos.

Į vėliau gautas pastabas nebus atsižvelgta. Pastabos teikiamos anglų kalba.

Ankstesnius kitų PPO narių techninių reglamentų ir atitikties įvertinimo procedūrų teisės aktų projektus galima rasti Techninių prekybos kliūčių (TBT) duomenų bazėje – adresu https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/tbt/en/search/ - (anglų kalba) arba PPO puslapyje – adresu: https://www.wto.org – (taip pat tik anglų kalba). Pateiktus techninių reglamentų ar atitikties įvertinimo procedūrų teisės aktų projektus galite rasti ir paieškos sistemoje ePing, kuri yra laisvai prieinama adresu – https://www.epingalert.org/en  – (anglų kalba).

Norinčius gauti visą PPO narių parengto techninio reglamento ar atitikties įvertinimo procedūros teisės akto projekto tekstą (anglų kalba), elektroniniu paštu [email protected]  prašome kreiptis į PPO Lietuvos užklausų tarnybą.

Pasaulinės prekybos organizacijos (PPO) Prekybos techninių kliūčių Lietuvos kontakto užklausoms (WTO/TBT Enquiry point) adresas

Lietuvos standartizacijos departamentas

Algirdo g. 31, LT-03219 Vilnius

Tel. (8 5) 279 1152, mob. 8 659 93229

Elektroninis paštas: [email protected]

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-10-13