PPO kontaktai užklausoms

PPO kontaktai užklausoms

Lietuvos standartizacijos departamentas yra techninių prekybos kliūčių kontaktas užklausoms (angl. TBT Enquiry Point) pagal Sutarties dėl techninių prekybos kliūčių 10 straipsnį. Tuo tikslu Lietuvos standartizacijos departamentas:

•   organizuoja atsakymų pateikimą į pagrįstas Pasaulio prekybos organizacijos (PPO) narių suinteresuotųjų asmenų užklausas;

•   PPO narių prašymu parūpina priimtų ir rengiamų nacionalinių Lietuvos standartų, techninių reglamentų, atitikties įvertinimo procedūrų teisės aktų kopijas lietuvių kalba;

•   Lietuvos Respublikos juridinių ir fizinių asmenų prašymu pateikia informaciją apie PPO narių priimtus nacionalinius standartus, techninius reglamentus, atitikties įvertinimo procedūrų teisės aktus.

PPO narių pranešimus apie techninių reglamentų ir atitikties įvertinimo procedūrų teisės aktų projektus už praėjusį mėnesį galite rasti čia.

Informacija valdžios institucijoms

Lietuvos valdžios institucijos Lietuvos standartizacijos departamentui elektroniniu paštu [email protected] gali teikti pastabas dėl skelbiamų kitų PPO narių techninių reglamentų ir atitikties įvertinimo procedūrų teisės aktų projektų. Teikiant pastabas, prašome atsižvelgti į terminus:

•   jeigu skelbiamo pranešimo formos 10 punkte nenurodyta vėliausioji pastabų pateikimo data, pastabas teikite ne vėliau kaip per 40 dienų nuo pranešimo paskelbimo datos;

•   jeigu skelbiamo pranešimo formos 10 punkte nurodyta vėliausioji pastabų pateikimo data, pastabas teikite ne vėliau kaip likus 15 dienų iki galutinio termino pabaigos.

Į vėliau gautas pastabas nebus atsižvelgta. Pastabos teikiamos anglų kalba.

Valdžios institucijos taip pat gali gauti kitų PPO narių parengtus techninių reglamentų ar atitikties įvertinimo procedūrų teisės aktų projektų tekstus (anglų kalba; pagal pageidavimą). Esant poreikiui, prašome kreiptis elektroniniu paštu [email protected] . Ankstesnius kitų PPO narių techninių reglamentų ir atitikties įvertinimo procedūrų teisės aktų projektus galima rasti Techninių prekybos kliūčių (TBT) duomenų bazėje –adresu https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/tbt/en/search/ - (anglų kalba) arba PPO puslapyje – adresu https://www.wto.org – (taip pat tik anglų kalba). Pateiktus techninių reglamentų ar atitikties įvertinimo procedūrų teisės aktų projektus galima rasti ir paieškos sistemoje ePing, kuri yra laisvai prieinama adresu – https://www.epingalert.org/en - (anglų kalba).

Informacija verslo įmonėms ir nevyriausybinėms organizacijoms

Lietuvos verslo įmonės, nevyriausybinės organizacijos, suinteresuoti Lietuvos Respublikos juridiniai asmenys, taip pat įmonės, neturinčios juridinio asmens teisių, elektroniniu paštu [email protected] gali teikti pastabas dėl skelbiamų PPO narių techninių reglamentų ir atitikties įvertinimo procedūrų teisės aktų projektų. Teikiant pastabas, prašome atsižvelgti į terminus:

•  jeigu skelbiamo pranešimo formos 10 punkte nenurodyta vėliausioji pastabų pateikimo data, pastabas teikite ne vėliau kaip per 40 dienų nuo pranešimo paskelbimo datos;

•  jeigu skelbiamo pranešimo formos 10 punkte nurodyta vėliausioji pastabų pateikimo data, pastabas teikite ne vėliau kaip likus 15 dienų iki galutinio termino pabaigos.

Į vėliau gautas pastabas nebus atsižvelgta. Pastabos teikiamos anglų kalba.

Ankstesnius kitų PPO narių techninių reglamentų ir atitikties įvertinimo procedūrų teisės aktų projektus galima rasti Techninių prekybos kliūčių (TBT) duomenų bazėje – adresu https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/tbt/en/search/ - (anglų kalba) arba PPO puslapyje – adresu: https://www.wto.org – (taip pat tik anglų kalba). Pateiktus techninių reglamentų ar atitikties įvertinimo procedūrų teisės aktų projektus galite rasti ir paieškos sistemoje ePing, kuri yra laisvai prieinama adresu – https://www.epingalert.org/en  – (anglų kalba).

Norinčius gauti visą PPO narių parengto techninio reglamento ar atitikties įvertinimo procedūros teisės akto projekto tekstą (anglų kalba), prašome kreiptis elektroniniu paštu [email protected].

 

Kontakto užklausoms (angl. TBT Enquiry point) adresas

Lietuvos standartizacijos departamentas

Algirdo g. 31, LT-03219 Vilnius

Tel. (8 5) 279 1152, mob. 8 658 60308

Elektroninis paštas: [email protected]

 

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2023-09-01