Veiklos sritys

Lietuvos standartizacijos departamentas:

1. Dalyvauja formuojant valstybės politiką standartizacijos srityje ir ją įgyvendinant.

2. Atstovauja nacionaliniams interesams tarptautinių standartizacijos institucijų ir Europos standartizacijos organizacijų veikloje, taip pat rengiant Europos ir tarptautinius standartus.

3. Rengia nacionalinius standartus ir nacionalinius standartizacijos leidinius, tobulina ir plėtoja standartizaciją Lietuvos Respublikoje.

4. Keičiasi informacija apie Lietuvos Respublikos techninius reglamentus ir atitikties įvertinimo procedūrų teisės aktus.

5. Kaupia ir platina nacionalinius standartus ir nacionalinius standartizacijos leidinius, teikia standartų skaityklos paslaugas.

6. Rengia ir platina periodinį leidinį (LST biuletenį).

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-05-05