Teisės aktų pažeidimai

Seimo kontrolierių pažymos

Lietuvos standartizacijos departamentas nėra gavęs Seimo kontrolierių pažymų.

Valstybės kontrolierių sprendimai

Valstybės kontrolieriai nėra priėmę sprendimų dėl Lietuvos standartizacijos departamento veiksmų.

Teismo sprendimai

-

Tarnybiniai nusižengimai

Lietuvos standartizacijos departamento informacija apie tarnybines nuobaudas

Laikotarpis

Atliktų tarnybinių nusižengimų tyrimų skaičius

Paskirtos galiojančios tarnybinės nuobaudos

Kita informacija

 2021 m. IV ketvirtis

1

1

Lietuvos standartizacijos departamento direktoriaus 2021 m. gruodžio 2 d. įsakymas Nr. PE-83 „Dėl tarnybinės nuobaudos“

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-11-07