Teisės aktai

Europos Sąjungos teisės aktai

Nacionaliniai teisės aktai 

 • Lietuvos Respublikos standartizacijos įstatymas

  Nauja įstatymo redakcija nuo 2020 m. lapkričio 1 d.:  Nr. XIII-3057, 2020-06-11.
 • Nutarimas "Dėl Keitimosi informacija apie standartus, techninius reglamentus ir atitikties įvertinimo procedūras taisyklių patvirtinimo"

  Priėmimo data: 1999 m. gegužės 20 d. Nr. 617

  Nauja redakcija nuo 2016-11-01: Nr. 957, 2016-09-28, paskelbta TAR 2016-09-29, TAR, Nr. 24255

Lietuvos standartizacijos departamento direktoriaus įsakymai 

 • Įsakymas "Dėl lietuviškųjų atpažinimo kortelių leidėjo atpažinimo numerio suteikimo". Įsakymas nuo 2017 m. gruodžio 19 d. Nr. V-84, paskelbta TAR 2017-12-20
 • Įsakymas "Dėl Lietuvos standartizacijos departamento Technikos komiteto nuostatų patvirtinimo". Įsakymas nuo 2022 m. spalio 3 d., Nr. VE-81paskelbta TAR 2022-10-03
 • Įsakymas "Dėl Standartų ir kitų leidinių įsigijimo taisyklių patvirtinimo". Įsakymas įsigalioja nuo 2022 m. balandžio 22 d., Nr. VE-38, paskelbta TAR 2022-04-22
 • Įsakymas "Dėl Standartų ir standartizacijos leidinių platinimo būdų ir kainų nustatymo metodikos bei jų dalies atgaminimo tvarkos aprašo patvirtinimo". Įsakymas įsigalioja nuo 2021 m. gruodžio 30 d., Nr. VE-90, paskelbta TAR 2021-12-31, Nr. 27889
 • Įsakymas „Dėl Standartų ir standartizacijos leidinių platinimo būdų ir kainų nustatymo metodikos bei jų dalies atgaminimo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo 2022 m. birželio 15 d., Nr. VE-54, paskelbta TAR 2022-06-17, Nr. 13086

 • Įsakymas "Dėl Lietuvos standartų ir kitų leidinių nomenklatūros patvirtinimo" (2022 m. rugsėjo 28 d., Nr. VE-78), paskelbta TAR 2022-10-19, Nr. 21152
 • Įsakymas "Dėl Nacionalinių standartų ir nacionalinių standartizacijos leidinių rengimo tvarkos aprašo patvirtinimo". 2020-10-28 Įsakymas įsigalioja nuo 2020 m. lapkričio 1 d., Nr. VE-89, paskelbta TAR 2020-10-28, Nr. 22376
 • Įsakymas "Dėl Tarptautinių ir Europos standartų ir standartizacijos leidinių perėmimo tvarkos aprašo patvirtinimo". Įsakymas nuo 2020 m. lapkričio 1 d., Nr. VE-87, 2020-10-28, paskelbta TAR 2020-10-28, Nr. 22377
 • Įsakymas "Dėl Lietuvos standartizacijos departamento technikos komitetų atstovų dalyvavimo tarptautinėse standartizacijos institucijose ir Europos standartizacijos organizacijose atrankos ir finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo". Įsakymas nuo 2020 m. lapkričio 1 d., Nr. VE-85, paskelbtas TAR 2021-03-02, Nr. 04237
 • Įsakymas "Dėl Lietuvos standartizacijos departamento darbo programos rengimo ir skelbimo tvarkos aprašo patvirtinimo" (2021 m. sausio 4 d., Nr. VE-1 paskelbta TAR 2021-01-05, Nr. 2021-00123

 • Įsakymas "Dėl Lietuvos standartizacijos departamento technikos komisijos sudarymo ir darbo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo" (2020 m. spalio 30 d., Nr. VE-91) paskelbtas TAR 2021-03-9, Nr. 04848

 • Įsakymas Nr. VE-19 „Dėl Lietuvos standartizacijos departamento technikos komisijos sudarymo ir darbo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo pakeitimo“ (2021 m. kovo 4 d., Nr. VE-19 ) paskelbtas TAR 2021-03-09, Nr. 04849

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-11-08