Teisinė informacija

Europos Sąjungos teisės aktai

Nacionaliniai teisės aktai 

 • Lietuvos Respublikos standartizacijos įstatymas

  Nauja įstatymo redakcija nuo 2020 m. lapkričio 1 d.:  Nr. XIII-3057, 2020-06-11.
 • Nutarimas "Dėl Keitimosi informacija apie standartus, techninius reglamentus ir atitikties įvertinimo procedūras taisyklių patvirtinimo"

  Priėmimo data: 1999 m. gegužės 20 d. Nr. 617

  Nauja redakcija nuo 2016-11-01: Nr. 957, 2016-09-28, paskelbta TAR 2016-09-29, TAR, Nr. 24255

Lietuvos standartizacijos departamento direktoriaus įsakymai 

 • Lietuvos standartizacijos departamento direktoriaus 2022 m. gruodžio 29 d. įsakymas Nr. VE-98 "Dėl Lietuvos standartizacijos departamento direktoriaus 2017 m. gruodžio 19 d. įsakymo Nr. V-84 „Dėl Lietuviškųjų atpažinimo kortelių leidėjo atpažinimo numerio suteikimo“ pakeitimo", paskelbta TAR 2022-12-29, Nr. 27361
 • Įsakymas "Dėl lietuviškųjų atpažinimo kortelių leidėjo atpažinimo numerio suteikimo". Įsakymas nuo 2017 m. gruodžio 19 d. Nr. V-84, paskelbta TAR 2017-12-20
 • Įsakymas "Dėl Lietuvos standartizacijos departamento Technikos komiteto nuostatų patvirtinimo". Įsakymas nuo 2022 m. spalio 3 d., Nr. VE-81paskelbta TAR 2022-10-03
 • Įsakymas "Dėl Standartų ir standartizacijos leidinių įsigijimo taisyklių patvirtinimo". Įsakymas įsigalioja nuo 2022 m. balandžio 22 d., Nr. VE-38, paskelbta TAR 2022-04-22
 • Įsakymas "Dėl Standartų ir standartizacijos leidinių platinimo būdų ir kainų nustatymo metodikos bei jų dalies atgaminimo tvarkos aprašo patvirtinimo". Įsakymas įsigalioja nuo 2021 m. gruodžio 30 d., Nr. VE-90, paskelbta TAR 2021-12-31, Nr. 27889
 • Lietuvos standartizacijos departamento direktoriaus 2022 m. gruodžio 21 d. įsakymas Nr. VE-92 „Dėl Lietuvos standartizacijos departamento direktoriaus 2021 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. VE-90 ,,Dėl standartų ir standartizacijos leidinių platinimo būdų ir kainų nustatymo metodikos bei jų dalies atgaminimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“.  Įsakymas įsigalioja nuo 2023 m. sausio 1 d., paskelbta TAR 2022-02-21 
 • Įsakymas „Dėl Standartų ir standartizacijos leidinių platinimo būdų ir kainų nustatymo metodikos bei jų dalies atgaminimo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo 2022 m. birželio 15 d., Nr. VE-54, paskelbta TAR 2022-06-17, Nr. 13086

 • Įsakymas "Dėl Lietuvos standartų ir standartizacijos leidinių nomenklatūros patvirtinimo" (2022 m. rugsėjo 28 d., Nr. VE-78)paskelbta TAR 2022-10-19, Nr. 21152
 • Įsakymas "Dėl Nacionalinių standartų ir nacionalinių standartizacijos leidinių rengimo tvarkos aprašo patvirtinimo". (2022 m. gruodžio 23 d., Nr. VE-93), paskelbta TAR 2022-12-27, Nr. 26919
 • Įsakymas "Dėl Tarptautinių ir Europos standartų bei tarptautinių ir Europos standartizacijos leidinių perėmimo tvarkos aprašo patvirtinimo". (2022 m. gruodžio 27 d., Nr. VE-96), paskelbta TAR 2022-12-27, Nr. 27047
 • Įsakymas "Dėl Lietuvos standartizacijos departamento technikos komitetų atstovų dalyvavimo tarptautinėse standartizacijos institucijose ir Europos standartizacijos organizacijose atrankos ir finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo". Įsakymas nuo 2020 m. lapkričio 1 d., Nr. VE-85, paskelbtas TAR 2021-03-02, Nr. 04237
 • Įsakymas "Dėl Lietuvos standartizacijos departamento darbo programos rengimo ir skelbimo tvarkos aprašo patvirtinimo" (2021 m. sausio 4 d., Nr. VE-1 paskelbta TAR 2021-01-05, Nr. 2021-00123

 • Įsakymas "Dėl Lietuvos standartizacijos departamento technikos komisijos sudarymo ir darbo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo" (2020 m. spalio 30 d., Nr. VE-91) paskelbtas TAR 2021-03-9, Nr. 04848

 • Įsakymas Nr. VE-19 „Dėl Lietuvos standartizacijos departamento technikos komisijos sudarymo ir darbo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo pakeitimo“ (2021 m. kovo 4 d., Nr. VE-19 ) paskelbtas TAR 2021-03-09, Nr. 04849

Lietuvos standartizacijos departamentas šiuo metu nevykdo tyrimų ir analizių. 

Seimo kontrolierių pažymos

Lietuvos standartizacijos departamentas nėra gavęs Seimo kontrolierių pažymų.

Valstybės kontrolierių sprendimai

Valstybės kontrolieriai nėra priėmę sprendimų dėl Lietuvos standartizacijos departamento veiksmų.

Teismo sprendimai

-

Tarnybiniai nusižengimai

Lietuvos standartizacijos departamento informacija apie tarnybines nuobaudas

Laikotarpis

Atliktų tarnybinių nusižengimų tyrimų skaičius

Paskirtos galiojančios tarnybinės nuobaudos

Kita informacija

 2021 m. IV ketvirtis

1

1

Lietuvos standartizacijos departamento direktoriaus 2021 m. gruodžio 2 d. įsakymas Nr. PE-83 „Dėl tarnybinės nuobaudos“

 

Lietuvos standartizacijos departamentas neatlieka galiojančio teisinio reguliavimo poveikio ex post vertinimo.

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-05-05