Valstybės tarnautojų užduotys

Administracija

Sigitas Šiupšinskas Direktorius
Mindaugas Aleksandras Balčiauskas Direktoriaus pavaduotojas
Greta Osinovskienė Patarėja (teisės klausimais)
Rasa Dilytė Patarėja (personalo klausimais)

Organizacinis standartų skyrius

Ramunė Edita Rukšėnienė Vedėja
Vilma Masalskytė Patarėja
Linas Bielickas Vyriausiasis patarėjas
Ramunė Bielskienė Vyriausioji specialistė
Vidmantas Domkus Vyriausiasis specialistas
Nijolė Graužinienė Vyriausioji specialistė
Lina Jusienė Vyriausioji specialistė
Violeta Pečiukėnaitė Vyriausioji specialistė
Dalia Reginienė Vyriausioji specialistė
Arvydas Stasys Samalavičius Vyriausiasis specialistas
Vytautas Simutis Vyriausiasis specialistas
Vaclovas Jonevičius Vyriausiasis specialistas

Standartų leidybos skyrius

Ugnė Iljinienė Vedėja
Ivona Krikštaponienė Patarėja
Gabija Jamontienė Vyriausioji specialistė

Bendrųjų reikalų skyrius

Stanislava Vaitkevičienė Vedėja
Asta Lukošaitienė Vyriausioji specialistė

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-11-07