Ketvirtinė statistika

Lietuvos standartizacijos departamentas

2022 m. III ketvirtis

LST technikos komitetai – 82

Juridiniai asmenys – 522

Ekspertai – 835

Nauji nariai – 5

Standartų terminų bazė – 77 414

Nauji terminai – 95

Standartų fondas – 28 406:

perimtieji Europos standartai – 27 536,

perimtieji tarptautiniai standartai – 649,

nacionaliniai standartai – 199,

kiti standartizacijos leidiniai – 22.

Išleista:

perimtųjų standartų – 374, 

redakcijų lietuvių kalba – 18.

Išplatinta standartų – 1 296

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-10-06