2024 m. Darbo programa

1 dalis Rengiami, peržiūrimi ir per praėjusius bei einamuosius metus išleisti nacionaliniai standartai ir nacionaliniai standartizacijos leidiniai (Adobe Reader)

2 dalis Rengiamos perimtųjų tarptautinių ir Europos standartų ir standartizacijos leidinių redakcijos lietuvių kalba (Adobe Reader)

Atnaujinimo data: 2024-05-27