Paslaugos

Standartų skaityklos paslaugos

Standartų skaitykloje asmenys aptarnaujami iš anksto suderinus atvykimo laiką.
Skaityklos darbo laikas:

I–IV – 8:00–12:00, 12:45–17:00;
V – 8:00–12:00, 12:45–15:45
Asmenis aptarnauja Daiva Savickienė, Standartų leidybos skyriaus standartų platinimo administratorė. Informacija teikiama telefonu (8 5) 270 93 41, mob. 8 659 93 235 arba el. paštu [email protected].

 Lietuvos standartų ir standartizacijos leidinių paieška ir įsigijimas internetu

Lietuvos standartų katalogo leidiniai platinami per Departamento elektroninę standartų parduotuvę

Departamento platinami standartai ir standartizacijos leidiniai kiekviename puslapyje žymimi vandenženkliu, kuriame nurodomas leidinį įsigijęs fizinis arba juridinis asmuo. Popierinės standartų versijos papildomai ženklinamos apsaugine holograma, ją klijuojant pirmojo puslapio dešiniajame viršutiniame kampe.

Bet koks standartų ir standartizacijos leidinių ar jų kopijų panaudojimas be Departamento leidimo yra laikomas neteisėtu (išskyrus LR autorių ir gretutinių teisių įstatymo numatytus atvejus). Už neteisėtą Departamento leidinių panaudojimą yra taikoma administracinė ir baudžiamoji atsakomybė. Daugiau informacijos apie užsakymą – Elektroninės standartų parduotuvės naudotojo instrukcijoje

 Lietuviškųjų atpažinimo kortelių leidėjo atpažinimo numerio suteikimasPrašymas

Informacija pateikta vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 19 straipsnio 2 dalimi, Viešųjų ir administracinių paslaugų teikimo aprašymų rengimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2009 m. gruodžio 1 d. įsakymu Nr. 1V-644 „Dėl Viešųjų ir administracinių paslaugų teikimo aprašymų rengimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Leidimo atgaminti standarto turinio dalį suteikimasPrašymas

Leidimas atgaminti Lietuvos standarto (perimto Europos ar tarptautinio standarto) ir tarptautinio standarto turinio dalį suteikiamas gavus ūkio subjekto nustatytos formos prašymą.

Prašymai dėl leidimo atgaminti Lietuvos standarto ar tarptautinio standarto turinio dalį priimami tiesiogiai asmeniui atvykus į Departamentą, atsiuntus paštu, per pasiuntinį ar elektroniniu būdu.

Apie priimtą sprendimą asmuo informuojamas raštu, išsiunčiamu paštu arba elektroniniu būdu.

Daugiau informacijos apie standarto turinio dalies atgaminimą pateikiama „Standartų ir standartizacijos leidinių platinimo būdų ir kainų nustatymo metodikos bei jų dalies atgaminimo tvarkos apraše

Abonementinės standartų skaitymo paslaugos suteikimas, Sutartis

Abonementinė standartų skaitymo paslauga (teisė elektronine forma skaityti El. standartų kataloge esančius standartus ir standartizacijos leidinius) gali būti suteikta ūkio subjektui (t. y. iniciatoriui – juridiniam asmeniui ne verslo tikslais ar juridiniam asmeniui verslo tikslais) sudarius Abonementinę standartų skaitymo paslaugos teikimo sutartį su Lietuvos standartizacijos departamentu. Apie priimtą sprendimą pasirašyti sutartį ūkio subjektas informuojamas raštu. Abonementinė standartų skaitymo paslaugos teikimo sutartis abiejų sutarties sudarymo šalių gali būti pasirašoma popierine ar elektronine (kvalifikuotais el. parašais) forma.

Autorinis atlyginimas už Abonementinės standartų skaitymo paslaugos teikimą pagal Lietuvos standartizacijos departamento kas mėnesį suformuojamą sąskaitą faktūrą apmokamas iki einamojo mėnesio pabaigos.

Skaitymo paslauga teikiama per Lietuvos standartizacijos departamento El. standartų katalogą (https://eshop.lsd.lt).

Dėl abonementinės standartų skaitymo paslaugos teikimo sutarties ar atidėto apmokėjimo sutarties pasirašymo prašome kreiptis el. paštu [email protected]

Paskutinė atnaujinimo data: 2023-02-08