Visos naujienos

RSS Spausdinti
Išleisti nacionaliniai standartai_.png
2022 12 02
IŠLEISTI SĖKLINIMUI NAUDOJAMOS BULIŲ IR KUILIŲ SPERMOS KOKYBĖS NACIONALINIAI STANDARTAI

Š. m. lapkričio 30 d. Lietuvos standartizacijos departamentas išleido nacionalinius standartus LST 1467:2022 Sėklinimui naudojama bulių sperma. Kokybiniai rodikliai ir LST 1574:2022 Sėklinimui naudojama kuilių sperma. Kokybiniai rodikliai. Nauji šių nacionalinių standartų leidimai pakeitė LST 1467:2006 Bulių sperma. Bendrieji ...

Biuletenis_19.png
2022 11 30
Išleistas dvidešimt antrasis 2022 m. Lietuvos standartizacijos departamento biuletenio numeris

Biuletenyje pateikta informacija apie: išleistus Lietuvos standartus ir standartizacijos leidinius: nacionalinius standartus, perimtuosius Europos standartus ir standartizacijos leidinius, į lietuvių kalbą išverstus perimtuosius Europos standartus, ...

Vyksta plenarinis posėdis2 (002).png
2022 11 29
VYKSTA ISO/TC 276 „BIOTECHNOLOGY“ PLENARINIS POSĖDIS

Lietuvos standartizacijos departamento technikos komiteto LST TK 87 „Biotechnologija“ pirmininkas   prof. d. Algimantas Paulauskas 2022 m. lapkričio 29 d. nuotoliniu būdu dalyvauja Tarptautinės standartizacijos organizacijos (ISO) technikos komiteto ISO/TC 276 „Biotechnology“ („Biotechnologija“)   plenariniame posėdyje, kuriame svarstomi technikos komiteto ir darbo grupių ...

Vyks CEN TC  121 SC 4 posėdis_2.png
2022 11 24
Nuotoliniu būdu vyks CEN/TC 121/SC 4 posėdis

Lietuvos standartizacijos departamento technikos komiteto LST TK 41 „Suvirinimas ir medžiagotyra“   ekspertas   dr. Aurimas Jurčius 2022 m. gruodžio 7 d. per Zoom platformą dalyvaus Europos standartizacijos komiteto (CEN) technikos komiteto CEN/TC 121 „Welding and allied processes“ („Suvirinimas ir panašūs procesai“)   pakomitečio SC 4 „Quality management in the field of welding“ ...

Vyks CEN TC 10 plenarinis posėdis.png
2022 11 23
Technikos komiteto atstovas deleguotas į CEN/TC 10 „Liftai, eskalatoriai ir judamieji takai“ plenarinį posėdį

Lietuvos standartizacijos departamento technikos komiteto LST TK 77 „Liftai“ atstovas Artūras Liubartas 2022 m. lapkričio 30 d. dalyvaus Europos standartizacijos komiteto (CEN) technikos komiteto CEN/TC 10 „Lifts, escalators and moving walks“ (Liftai, eskalatoriai ir judamieji takai) ...

Biuletenis_2_2022-11-15.png
2022 11 15
Išleistas 21-asis 2022 m. Lietuvos standartizacijos departamento biuletenio numeris

Biuletenyje pateikta informacija apie: išleistus Lietuvos standartus ir standartizacijos leidinius: perimtuosius Europos standartus ir standartizacijos leidinius, į lietuvių kalbą išverstus perimtuosius Europos standartus, patikslintas Lietuvos standartų lietuviškas ...

Kviečiame į seminarą_2.png
2022 11 08
KVIEČIAME Į SEMINARĄ

Lietuvos standartizacijos departamentas š. m.  lapkričio 22 d . 9.00 val. organizuoja nuotolinį seminarą „Šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijos kontrolė pagal standartų reikalavimus“ ( registracija,   programa ) . Norintiems dalyvauti nuotoliniame seminare būtina išankstinė registracija, kuri vyksta iki lapkričio 18 d. Dalyvavimas nemokamas. Seminaras vyks per „Zoom“ ...

pirmasis viešųjų pirkimų srities standartas.png
2022 11 04
IŠLEISTAS PIRMASIS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ SRITIES STANDARTAS

Š. m. spalio 31 d. Lietuvos standartizacijos departamentas perėmė pirmąjį viešųjų pirkimų srities Europos standartą EN 17687:2022 kaip Lietuvos standartą LST EN 17687:2022 Viešieji pirkimai. Sąžiningumas ir atskaitomybė. Reikalavimai ir rekomendacijos . Europos standartas parengtas įgyvendinant Europos Komisijos bandomąjį projektą, kuriuo siekiama ...

Biuletenis_2022-10-31_Nr._20.png
2022 10 31
Išleistas dvidešimtasis 2022 m. Lietuvos standartizacijos departamento biuletenio numeris

Biuletenyje pateikta informacija apie: išleistus Lietuvos standartus ir standartizacijos leidinius: perimtuosius Europos standartus ir standartizacijos leidinius, į lietuvių kalbą išverstus perimtuosius Europos standartus, patikslintas Lietuvos standartų lietuviškas ...

Seminaras1.png
2022 10 25
TARPTAUTINIS SEMINARAS „STANDARTŲ SVARBA ŽIEDINĖJE EKONOMIKOJE“

Lietuvos standartizacijos departamentas spalio 24 d. surengė tarptautinį seminarą „Standartų svarba žiedinėje ekonomikoje“, kuriame drauge su lektoriais dalyvavo daugiau nei 70 atstovų. Seminaras surengtas įgyvendinant Europos standartizacijos komiteto (CEN) projektą „Didesnis standartizacijos institucijų ir nacionalinių aplinkosaugos organizacijų ...

Isleistas nacionalinis 2023 darbo programa.png
2022 10 21
KVIEČIAME TEIKTI PASIŪLYMUS DĖL LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO 2023 M. DARBO PROGRAMOS

Lietuvos standartizacijos departamentas sudaro Lietuvos standartizacijos departamento darbo programą, pagal kurią atliekamas nacionalinių standartų ir nacionalinių standartizacijos leidinių rengimas ir peržiūra (1-oji dalis) bei rengiamos tarptautinių ir Europos standartų, perimtųjų kaip Lietuvos standartai (toliau – ...

Biuletenis_19.png
2022 10 14
Išleistas devynioliktasis 2022 m. Lietuvos standartizacijos departamento biuletenio numeris

Biuletenyje pateikta informacija apie: išleistą standartą LST ISO 21448:2022 Kelių transporto priemonės. Numatytų funkcijų sauga (tapatus ISO 21448:2022) ; LST EN ISO 15118-20:2022 Kelių transporto priemonės. Transporto priemonės ir tinklo ryšio sąsaja. 20 dalis. 2-osios kartos tinklo ir taikomųjų ...

Įrašų
puslapyje