Žiediškumas žuvininkystės sektoriuje

Data

2023 09 18

Įvertinimas
0
Žiediškumas žuvininkystės sektoriuje (002).png

Europos standartizacijos komiteto (CEN) technikos komitetas CEN/TC 466 Žvejybos įrankių ir akvakultūros įrangos perdirbamumas ir naudojimo žiediškumas parengė seriją Europos standartų projektų, skirtų žvejybos įrankiams ir akvakultūros įrangai projektuoti:

prEN 17988-1 Žvejybos įrankių ir akvakultūros įrangos žiedinis projektavimas. 1 dalis. Bendrieji reikalavimai ir nurodymai;

prEN 17988-2 Žvejybos įrankių ir akvakultūros įrangos žiedinis projektavimas. 2 dalis. Naudotojo vadovas ir ženklinimas;

prEN 17988-3 Žvejybos įrankių ir akvakultūros įrangos žiedinis projektavimas. 3 dalis. Techniniai reikalavimai;

prEN 17988-4 Žvejybos įrankių ir akvakultūros įrangos žiedinis projektavimas. 4 dalis. Aplinkos apsaugos ir žiediškumo reikalavimai ir gairės;

prEN 17988-5 Žvejybos įrankių ir akvakultūros įrangos žiedinis projektavimas. 5 dalis. Žiedinis verslo modelis;

prEN 17988-6 Žvejybos įrankių ir akvakultūros įrangos žiedinis projektavimas. 6 dalis. Informacijos apie įrankius ir jų komponentus skaitmeninimo reikalavimai ir nurodymai.

Šių Europos standartų tikslas – pateikti suinteresuotiesiems subjektams reikalavimus bei gaires, skirtas įvairiems žvejybos įrankių ir akvakultūros įrangos žiedinio projektavimo aspektams spręsti. Standartuose nurodomi žvejybos įrankių ir akvakultūros įrangos, kurių sudėtyje yra plastikų, žiedinio projektavimo reikalavimai ir gairės, kurie galėtų būti taikomi juos projektuojant, gaminant, naudojant ir perdirbant.

Su šiais Europos standartų projektais kviečiame susipažinti ir teikti komentarus Lietuvos standartizacijos departamento Standartų projektų portale iki š. m. spalio 14 d.

Parengė Dalia Reginienė