TECHNIKOS KOMITETO EKSPERTĖ DALYVAUS ISO/TC 34/SC 12 „SENSORY ANALYSIS“ („JUSLINĖ ANALIZĖ“) DARBO GRUPĖS POSĖDYJE

Data

2022 12 07

Įvertinimas
0
ISO TC 34 SC 12 darbo grupės posėdis.png

Lietuvos standartizacijos departamento technikos komiteto LST TK 51 „Maisto analizė“ ekspertė dr. Gitana Alenčikienė š. m. gruodžio 12 d. nuotoliniu būdu dalyvaus Tarptautinės standartizacijos organizacijos (ISO) technikos komiteto ISO/TC 34/SC 12 „Sensory analysis“ („Juslinė analizė“) darbo grupės WG 3 posėdyje. Ši darbo grupė rengia naują tarptautinio standarto projektą ISO/AWI 5877 „Sensory analysis. General guidance for conducting perception tests with consumers in usage conditions, in uncontrolled area“ („Juslinė analizė. Metodika. Bendrieji nurodymai dėl suvokimo tyrimų su vartotojais atlikimo nekontroliuojamoje zonoje, esant naudojimo sąlygoms“). Šį standartą planuojama parengti iki 2024 metų birželio mėn.

Parengė Dalia Reginienė