2022-11-23

Technikos komiteto atstovas deleguotas į CEN/TC 10 „Liftai, eskalatoriai ir judamieji takai“ plenarinį posėdį

Lietuvos standartizacijos departamento technikos komiteto LST TK 77 „Liftai“atstovasArtūras Liubartas 2022 m. lapkričio 30 d. dalyvaus Europos standartizacijos komiteto (CEN) technikos komiteto CEN/TC 10 „Lifts, escalators and moving walks“ (Liftai, eskalatoriai ir judamieji takai)plenariniame posėdyje, kuriame bus svarstomi technikos komiteto ir pakomitečių darbo rezultatai, planuojamos naujos darbo temos liftų, eskalatorių ir judamųjų takų srityje, aptariami Europos standartų rengimo ir kiti aktualūs klausimai.

Parengė Arvydas Samalavičius