PRIIMTAS SPRENDIMAS DĖL NACIONALINIŲ STANDARTŲ

Data

2023 09 19

Įvertinimas
0
Sprendimas dėl nacionalinių standartų_ (002).png

Periodinės peržiūros metu technikos komiteto LST TK 15 „Grūdai, grūdų produktai, duona, pašarai“ atstovai bendru sutarimu priėmė sprendimą dėl dviejų nacionalinių standartų: LST AOAC 922.06+AOAC 963.15:2003 (pakeistas žymuo LST 1944:2003) „Miltiniai kepiniai ir konditerijos gaminiai. Riebalų kiekio nustatymo metodai“ (su keitiniu ir pataisa) nacionalinio standarto statusą palikti nepakeistą dar 5 metams, o nacionalinio standarto LST ICC 159:1998 (pakeistas žymuo LST 1493:1998) „Malti kviečiai ir maltų kviečių produktai. Baltymų kiekio nustatymas. Artimosios srities infraraudonųjų spindulių atspindžio (AIrA) spektroskopija“ – statusą panaikinti.

2023 m. rugsėjo 15 d. Lietuvos standartizacijos departamento Biuletenyje Nr. 17 paskelbta informacija apie nacionalinio standarto LST ICC 159:1998 (pakeistas žymuo LST 1493:1998) „Malti kviečiai ir maltų kviečių produktai. Baltymų kiekio nustatymas. Artimosios srities infraraudonųjų spindulių atspindžio (AIrA) spektroskopija“ statuso panaikinimą. Vietoj minėto nacionalinio standarto rekomenduojama taikyti LST EN 15948:2021 „Grūdai. Drėgmės ir baltymų nustatymas. Metodas naudojant viso grūdo artimosios infraraudonojo spektro srities spektroskopiją“ ir LST EN ISO 12099:2018 „Pašarai, grūdai ir maltų grūdų produktai. Artimosios infraraudonosios spektrometrijos taikymo gairės (ISO 12099:2017)“.

Parengė Vilma Masalskytė