2024-04-18

Išleistos standartų LST EN 12697-1:2020, LST EN 12697-6:2020 redakcijos lietuvių kalba

Perimtame Europos standarte LST EN 12697-1:2020Bituminiai mišiniai. Bandymo metodai. 1 dalis. Tirpiojo rišiklio kiekis aprašomi bandymo metodai, skirti tirpiojo rišiklio kiekiui bituminių mišinių ėminiuose nustatyti. Aprašyti bandymo metodai tinkami atlikti kokybės kontrolę gaminant mišinį gamykloje ir tikrinti atitiktį gaminio specifikacijai. Analizuojant mišinius, kuriuose yra modifikuotų rišiklių, turėtų būti vadovaujamasi D priede pateiktais nurodymais.

Perimtame Europos standarte LST EN 12697-6:2020Bituminiai mišiniai. Bandymo metodai. 6 dalis. Bituminių bandinių tariamojo tankio nustatymas aptariami bandymo metodai sutankinto bituminio bandinio tariamajam tankiui nustatyti. Bandymo metodai taikomi laboratorijoje sutankintiems bandiniams arba bandiniams, gautiems gręžiant arba pjaunant iš paklotos ir sutankintos dangos.

Šiame standarte aptariamos keturios toliau nurodytos procedūros (taikytina procedūra pasirenkama atsižvelgiant į menamą bandinio tuštymių kiekį ir pasiekiamumą):

a) sauso bandinio tariamojo tankio nustatymo (kai yra bandiniai labai uždaru paviršiumi);

b) įmirkyto bandinio sausu paviršiumi (angl. saturated surface dry, SSD) tariamojo tankio nustatymo (kai yra bandiniai uždaru paviršiumi);

c) užsandarinto bandinio tariamojo tankio nustatymo (kai yra bandiniai atviru arba šiurkščiu paviršiumi);

d) tariamojo tankio nustatymo pagal matmenis (kai yra bandiniai, kurių paviršius taisyklingos geometrinės formos, t. y. kvadrato, stačiakampio, cilindro ir kt.).