IŠLEISTOS LIETUVOS STANDARTŲ REDAKCIJOS LIETUVIŲ KALBA

Data

2023 03 15

Įvertinimas
0
LST EN 12697-36 redakcija lietuvių  kalba.png

2023 m. kovo 15 d. išleista Lietuvos standarto LST EN ISO 12947-2:2017 „Tekstilė. Tekstilės medžiagų atsparumo dilinimui nustatymas Martindale'o metodu. 2 dalis. Bandinio suirimo nustatymas redakcija lietuvių kalba. Šiame standarte nurodoma bandinio suirimo (bandymo baigties) nustatymo tikrinant nustatytais intervalais procedūra. Šis standartas taikomas visoms tekstilės medžiagoms, įskaitant neaustines medžiagas, bet netaikomas toms medžiagoms, kurių galutines eksploatacines savybes specifikacijos rengėjas nurodo kaip mažo atsparumo dilinimui per dėvėjimosi trukmę.

Taip pat išleistos standarto LST ISO 4435:2004 „Beslėgio požeminio nuotakyno plastikinių vamzdžių sistemos. Neplastifikuotas polivinilchloridas (PVC-U) ir LST EN ISO 1452-2:2010 „Vandentiekio ir požeminio bei antžeminio slėginio nuotakyno plastikinių vamzdžių sistemos. Neplastifikuotas polivinilchloridas (PVC-U). 2 dalis. Vamzdžiairedakcijos lietuvių kalba.

Standarte LST ISO 4435 nurodomi reikalavimai iš neplastifikuoto polivinilchlorido (PVC-U) pagamintiems vamzdžiams, jungiamosioms detalėms ir vamzdynų sistemoms, skirtiems naudoti beslėgiam požeminiam nuotakynui, į kurį nuteka buitinės ir pramoninės nuotekos bei paviršinis vanduo. Jis apima požeminius vamzdynus, tačiau nėra taikomas vamzdynų sistemoms, įrengtoms pastatų konstrukcijose.

Standarte LST EN ISO 1452-2 nurodomos iš neplastifikuoto polivinilchlorido (PVC-U) pagamintų vientisos sienelės vamzdžių, skirtų vandentiekio, požeminio ir antžeminio nuotakyno slėginėms vamzdžių sistemoms, charakteristikos. Be to, pateikiami nurodytų bandymų metodų bandymo parametrai.

Išleistoje standarto LST EN 12697-36:2022 „Bituminiai mišiniai. Bandymo metodai. 36 dalis. Bituminės dangos storio nustatymasredakcijoje lietuvių kalba aprašomi du bandymo metodai, skirti bituminės dangos storiui nustatyti. Pirmuoju metodu aprašomi vieno ar daugiau kernų, išgręžtų iš plokštės ar kelio konstrukcijos per visą gylį, matavimai (ardomasis metodas). Taikant antrąjį metodą naudojamas elektromagnetinis (neardomasis) matavimas.