IŠLEISTI SĖKLINIMUI NAUDOJAMOS BULIŲ IR KUILIŲ SPERMOS KOKYBĖS NACIONALINIAI STANDARTAI

Data

2022 12 02

Įvertinimas
0
Išleisti nacionaliniai standartai_.png

Š. m. lapkričio 30 d. Lietuvos standartizacijos departamentas išleido nacionalinius standartus LST 1467:2022 Sėklinimui naudojama bulių sperma. Kokybiniai rodikliai ir LST 1574:2022 Sėklinimui naudojama kuilių sperma. Kokybiniai rodikliai. Nauji šių nacionalinių standartų leidimai pakeitė LST 1467:2006 Bulių sperma. Bendrieji reikalavimai ir LST 1574:2003 Kuilių sperma. Bendrieji reikalavimai.

LST 1467:2022 taikomas šviežiai ir kriokonservuotai bulių spermai, kuri naudojama karvėms ir telyčioms sėklinti, LST 1574:2022 – šviežiai ir atvėsintai kuilių spermai, naudojamai kiaulėms sėklinti. Standartai atnaujinti atsižvelgus į teisės aktų reikalavimus bei mokslo ir technologijų pasiekimus spermos gavybos srityje. Rengiant LST 1467:2022 ir LST 1574:2022 buvo patikslinti terminai ir jų apibrėžtys, nustatyti kokybiniai rodikliai šviežiai ir konservuotai spermai, atnaujinti reikalavimai spermos tyrimui, fasavimui, laikymui ir vežimui.

Standartus parengė technikos komitetas LST TK 93 Gyvūnų sveikata.

Parengė Linas Bielickas