2024-04-15

Išleistas septintasis 2024 m. Lietuvos standartizacijos departamento biuletenio numeris

Biuletenyje pateikta informacija apie:

 • išleistus Lietuvos standartus ir standartizacijos leidinius:
  • perimtus Europos ir tarptautinius standartus ir standartizacijos leidinius,
  • išleistas perimtų Europos ir tarptautinių standartų redakcijas lietuvių kalba;
 • Lietuvos standartus ir standartizacijos leidinius, kuriems panaikintas statusas;
 • Lietuvos standartus ir standartizacijos leidinius, kuriems bus panaikintas statusas;
 • peržiūrimus nacionalinius standartus ir standartizacijos leidinius;
 • viešajai apklausai pateiktus standartų projektus;
 • pradėtus rengti Europos standartų ir standartizacijos leidinių projektus;
 • ratifikuotus Europos standartizacijos organizacijų standartus ir standartizacijos leidinius:
  • ratifikuotus Europos standartizacijos komiteto standartus ir standartizacijos leidinius,
  • ratifikuotus Europos elektrotechnikos standartizacijos komiteto standartus ir standartizacijos leidinius,
  • ratifikuotus Europos telekomunikacijų standartų instituto standartus ir standartizacijos leidinius.

Atsisiųsti Lietuvos standartizacijos departamento biuletenį galima čia.

Visais su standartų įsigijimu susijusiais klausimais prašome kreiptis tel. +370 659  93 235 arba el. paštu [email protected].