IŠLEISTAS PIRMASIS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ SRITIES STANDARTAS

Data

2022 11 04

Įvertinimas
1
pirmasis viešųjų pirkimų srities standartas.png

Š. m. spalio 31 d. Lietuvos standartizacijos departamentas perėmė pirmąjį viešųjų pirkimų srities Europos standartą EN 17687:2022 kaip Lietuvos standartą LST EN 17687:2022 Viešieji pirkimai. Sąžiningumas ir atskaitomybė. Reikalavimai ir rekomendacijos.

Europos standartas parengtas įgyvendinant Europos Komisijos bandomąjį projektą, kuriuo siekiama didinti standartų taikymą viešuosiuose pirkimuose. Pagrindinis projekto tikslas – parengti Europos standartą, skirtą sąžiningumui ir atskaitomybei viešuosiuose pirkimuose užtikrinti.

Standarte perkančiosioms organizacijoms pateikti reikalavimai bei nurodymai, susiję su sąžiningumu ir atskaitomybe viso viešųjų pirkimų proceso metu – nuo poreikio nustatymo iki prekių pristatymo ir paslaugų ar darbų sutarčių sudarymo. Sąžiningumas ir atskaitomybė yra dvi gero viešojo valdymo, įskaitant patikimą finansų valdymą, sudedamosios dalys, kurios glaudžiai susijusios viena su kita. Rengiant standartą vadovautasi Europos Sąjungos valstybių valdžios institucijų ir rinkoje veikiančių subjektų bendradarbiavimo gerosios praktikos pavyzdžiais, todėl dokumentas bus naudingas visoms viešuosiuose pirkimuose dalyvaujančioms organizacijoms.

Standartą parengė Europos standartizacijos komiteto technikos komiteto CEN/TC 461 Public Procurement darbo grupė CEN/TC 461/WG 1 Integrity and accountability. Rengiant standartą EN 17687:2022, darbo grupės CEN/TC 461/WG 1 veikloje aktyviai dalyvavo technikos komiteto LST TK 92 Viešieji pirkimai ekspertai.

Pagal CEN ir CENELEC pranešimą parengė Linas Bielickas