>
2023-03-15

Išleistas penktasis 2023 m. Lietuvos standartizacijos departamento biuletenio numeris

Biuletenyje pateikta informacija apie:

 • grąžinamą Lietuvos standarto statusą LST EN ISO 12085:2001 su pataisa LST EN ISO 12085:2001/AC:2008;
 • išleistus Lietuvos standartus ir standartizacijos leidinius:
 • perimtus Europos standartus ir standartizacijos leidinius,
 • išleistas perimtų Europos ir tarptautinių standartų ir standartizacijos leidinių redakcijas lietuvių kalba,
 • patikslintas Lietuvos standartų lietuviškas antraštes;
 • Lietuvos standartus ir standartizacijos leidinius, kuriems panaikintas statusas;
 • Lietuvos standartus ir standartizacijos leidinius, kuriems bus panaikintas statusas;
 • viešajai apklausai pateiktus standartų projektus;
 • pradėtus rengti Europos standartų ir standartizacijos leidinių projektus;
 • ratifikuotus Europos standartizacijos organizacijų standartus ir standartizacijos leidinius:
 • ratifikuotus Europos standartizacijos komiteto standartus ir standartizacijos leidinius,
 • ratifikuotus Europos elektrotechnikos standartizacijos komiteto standartus,
 • ratifikuotus Europos telekomunikacijų standartų instituto standartus ir standartizacijos leidinius.

Atsisiųsti Lietuvos standartizacijos departamento biuletenį galima čia.

Įsigyti ar skaityti standartus galima elektroninėje standartų parduotuvėje. Visais su standartų įsigijimu susijusiais klausimais prašome kreiptis tel. (8 5)  270 9341, 8 659  93 235 arba el. paštu [email protected].