Išleistas dvidešimtasis 2022 m. Lietuvos standartizacijos departamento biuletenio numeris

Data

2022 10 31

Įvertinimas
0
Biuletenis_2022-10-31_Nr._20.png

Biuletenyje pateikta informacija apie:

 • išleistus Lietuvos standartus ir standartizacijos leidinius:
  • perimtuosius Europos standartus ir standartizacijos leidinius,
  • į lietuvių kalbą išverstus perimtuosius Europos standartus,
  • patikslintas Lietuvos standartų lietuviškas antraštes;
 • negaliojančius Lietuvos standartus ir standartizacijos leidinius;
 • skelbiamą negaliosiančiu Lietuvos standartą;
 • peržiūrimus nacionalinius standartus;
 • peržiūrimus Europos standartus ir standartizacijos leidinius;
 • peržiūrimus tarptautinius standartus ir standartizacijos leidinius;
 • viešajai apklausai pateiktus standartų projektus;
 • pradėtus rengti Europos standartų ir standartizacijos leidinių projektus;
 • Europos standartizacijos organizacijų ratifikuotus standartus ir standartizacijos leidinius:
  • ratifikuotus Europos standartizacijos komiteto standartus ir standartizacijos leidinius,
  • ratifikuotus Europos elektrotechnikos standartizacijos komiteto standartus ir standartizacijos leidinius,
  • ratifikuotus Europos telekomunikacijų standartų instituto standartus ir standartizacijos leidinius.

Atsisiųsti Lietuvos standartizacijos departamento biuletenį galima čia.

Įsigyti ar skaityti standartus galima elektroninėje standartų parduotuvėje. Visais su standartų įsigijimu susijusiais klausimais prašome kreiptis tel. (8 5)  270 9341, 8 659  93 235 arba el. paštu [email protected].