IŠLEISTA STANDARTO LST ISO 3297 INFORMACIJA IR DOKUMENTAVIMAS. TARPTAUTINIS STANDARTINIS SERIALINIO LEIDINIO NUMERIS (ISSN) REDAKCIJA LIETUVIŲ KALBA

Data

2023 02 02

Įvertinimas
0
LST ISO 3297;2022  lietuvių kalba.png

2023 m. sausio 31 d. išleista standarto LST ISO 3297 Informacija ir dokumentavimas. Tarptautinis standartinis serialinio leidinio numeris (ISSN) redakcija lietuvių kalba. Šiame standarte nustatomas ir skatinamas naudoti unikalus standartinis kodas (ISSN), kuriuo identifikuojami serialiniai leidiniai ir kiti tęstiniai ištekliai. Kiekvienas tarptautinis standartinis serialinio leidinio numeris (ISSN) yra unikalus tam tikro serialinio leidinio ar kito tam tikros formos (spausdintinės arba elektroninės) tęstinio ištekliaus identifikatorius. Standarte LST ISO 3297:2022 sugrupuoti susiję tęstiniai ištekliai, identifikuojami tam tikrą priešdėlį turinčiu ISSN. ISSN taikomas serialiniams leidiniams ir kitiems tęstiniams ištekliams, neatsižvelgiant į verslo modelį ar platinimo būdus (pvz., neatlygintinai gaunami, atvirosios prieigos, prenumeruojami ir t. t.) ir į tai, ar išteklius šiuo metu leidžiamas, nebeleidžiamas ar numatomas leisti artimiausioje ateityje. Tęstiniai ištekliai (spausdintinės arba elektroninės formos) apima:

– serialinius leidinius, tokius kaip laikraščiai, periodiniai leidiniai, žurnalai, mokslo žurnalai, konferencijų medžiaga, monografinių leidinių serijos be iš anksto numatytos leidimo baigties, metinės ar kitokios periodinės ataskaitos;

– atnaujinamuosius tęsiamuosius išteklius, tokius kaip atnaujinami lakštiniai leidiniai, atnaujinamos svetainės, tinklaraščiai, institucinės saugyklos, žinynai, duomenų bazės.

Monografiniams leidiniams, garso ir vaizdo įrašams, natų leidiniams, audiovizualiniams, tekstiniams ir muzikos kūriniams taikomi kiti, tik jiems skirti, standartiniai identifikatoriai ir jie šiame dokumente atskirai nepaminėti. Tokiems objektams, kai jie yra tęstinio ištekliaus dalis, be jų specifinių identifikatorių, gali būti suteikiamas ir ISSN.