>
2024-04-02

Išleista standarto LST EN 12915-1:2009 redakcija lietuvių kalba

Šis perimtas Europos standartas LSTEN 12915-1:2009 Produktai žmonėms vartoti skirtam vandeniui ruošti. Aktyvintųjų anglių grūdeliai. 1 dalis. Nenaudotų aktyvintųjų anglių grūdeliai taikomas nenaudotų aktyvintųjų anglių grūdeliams, naudojamiems žmonėms vartoti skirtam vandeniui ruošti. Jame aprašomos nenaudotų aktyvintųjų anglių grūdelių savybės ir nurodomi jiems keliami reikalavimai bei atitinkami analizės metodai. Jame pateikiama informacija apie nenaudotų aktyvintųjų anglių grūdelių naudojimą vandens apdorojimui.