Visos naujienos

ISO TC 34 SC 12 darbo grupės posėdis.png
2022 12 07
TECHNIKOS KOMITETO EKSPERTĖ DALYVAUS ISO/TC 34/SC 12 „SENSORY ANALYSIS“ („JUSLINĖ ANALIZĖ“) DARBO GRUPĖS POSĖDYJE

Lietuvos standartizacijos departamento technikos komiteto LST TK 51 „Maisto analizė“ ekspertė dr. Gitana Alenčikienė š. m. gruodžio 12 d. nuotoliniu būdu dalyvaus Tarptautinės standartizacijos organizacijos (ISO) technikos komiteto ISO/TC 34/SC 12 „Sensory analysis“ („Juslinė analizė“) ...

Vyko ISOTC 262 plenarinis posėdis.png
2022 12 07
ISO/TC 262 „RISK MANAGEMENT“ („RIZIKOS VALDYMAS“) PLENARINIS POSĖDIS

Š. m. lapkričio 28 ir 30 dienomis nuotoliniu būdu vyko Lietuvos standartizacijos departamento technikos komiteto LST TK 89 „Rizikos valdymas“ atitiktinio Tarptautinės standartizacijos organizacijos (ISO) technikos komiteto ISO/TC 262 „Risk management“ plenarinis posėdis, kuriame dalyvavo LST TK 89 atstovai. ISO/TC 262 posėdyje buvo ...

LST TK 3 plečia savo veiklą.png
2022 12 05
TECHNIKOS KOMITETAS LST TK 3 „MĖSA IR MĖSOS PRODUKTAI“ PLEČIA VEIKLĄ

Š. m. lapkričio mėnesį LST TK 3 „Mėsa ir mėsos produktai“ komiteto atstovai priėmė sprendimą dalyvauti Tarptautinės standartizacijos organizacijos (ISO) tarptautinio standartizacijos komiteto ISO/TC 34 „ Food products“ pakomitečio ISO/TC 34 /SC 6 „ Meat, poultry, fish, eggs and their products“ veikloje, kuri apima mėsos, paukštienos, kiaušinių, ...

Išleisti nacionaliniai standartai_.png
2022 12 02
IŠLEISTI SĖKLINIMUI NAUDOJAMOS BULIŲ IR KUILIŲ SPERMOS KOKYBĖS NACIONALINIAI STANDARTAI

Š. m. lapkričio 30 d. Lietuvos standartizacijos departamentas išleido nacionalinius standartus LST 1467:2022 Sėklinimui naudojama bulių sperma. Kokybiniai rodikliai ir LST 1574:2022 Sėklinimui naudojama kuilių sperma. Kokybiniai rodikliai. Nauji šių nacionalinių standartų leidimai pakeitė LST 1467:2006 Bulių sperma. Bendrieji ...

Biuletenis_19.png
2022 11 30
Išleistas dvidešimt antrasis 2022 m. Lietuvos standartizacijos departamento biuletenio numeris

Biuletenyje pateikta informacija apie: išleistus Lietuvos standartus ir standartizacijos leidinius: nacionalinius standartus, perimtuosius Europos standartus ir standartizacijos leidinius, į lietuvių kalbą išverstus perimtuosius Europos standartus, ...

Vyksta plenarinis posėdis2 (002).png
2022 11 29
VYKSTA ISO/TC 276 „BIOTECHNOLOGY“ PLENARINIS POSĖDIS

Lietuvos standartizacijos departamento technikos komiteto LST TK 87 „Biotechnologija“ pirmininkas   prof. d. Algimantas Paulauskas 2022 m. lapkričio 29 d. nuotoliniu būdu dalyvauja Tarptautinės standartizacijos organizacijos (ISO) technikos komiteto ISO/TC 276 „Biotechnology“ („Biotechnologija“)   plenariniame posėdyje, kuriame svarstomi technikos komiteto ir darbo grupių ...

Vyks CEN TC  121 SC 4 posėdis_2.png
2022 11 24
Nuotoliniu būdu vyks CEN/TC 121/SC 4 posėdis

Lietuvos standartizacijos departamento technikos komiteto LST TK 41 „Suvirinimas ir medžiagotyra“   ekspertas   dr. Aurimas Jurčius 2022 m. gruodžio 7 d. per Zoom platformą dalyvaus Europos standartizacijos komiteto (CEN) technikos komiteto CEN/TC 121 „Welding and allied processes“ („Suvirinimas ir panašūs procesai“)   pakomitečio SC 4 „Quality management in the field of welding“ ...

Vyks CEN TC 10 plenarinis posėdis.png
2022 11 23
Technikos komiteto atstovas deleguotas į CEN/TC 10 „Liftai, eskalatoriai ir judamieji takai“ plenarinį posėdį

Lietuvos standartizacijos departamento technikos komiteto LST TK 77 „Liftai“ atstovas Artūras Liubartas 2022 m. lapkričio 30 d. dalyvaus Europos standartizacijos komiteto (CEN) technikos komiteto CEN/TC 10 „Lifts, escalators and moving walks“ (Liftai, eskalatoriai ir judamieji takai) ...

Biuletenis_2_2022-11-15.png
2022 11 15
Išleistas 21-asis 2022 m. Lietuvos standartizacijos departamento biuletenio numeris

Biuletenyje pateikta informacija apie: išleistus Lietuvos standartus ir standartizacijos leidinius: perimtuosius Europos standartus ir standartizacijos leidinius, į lietuvių kalbą išverstus perimtuosius Europos standartus, patikslintas Lietuvos standartų lietuviškas ...

Kviečiame į seminarą_2.png
2022 11 08
KVIEČIAME Į SEMINARĄ

Lietuvos standartizacijos departamentas š. m.  lapkričio 22 d . 9.00 val. organizuoja nuotolinį seminarą „Šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijos kontrolė pagal standartų reikalavimus“ ( registracija,   programa ) . Norintiems dalyvauti nuotoliniame seminare būtina išankstinė registracija, kuri vyksta iki lapkričio 18 d. Dalyvavimas nemokamas. Seminaras vyks per „Zoom“ ...

pirmasis viešųjų pirkimų srities standartas.png
2022 11 04
IŠLEISTAS PIRMASIS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ SRITIES STANDARTAS

Š. m. spalio 31 d. Lietuvos standartizacijos departamentas perėmė pirmąjį viešųjų pirkimų srities Europos standartą EN 17687:2022 kaip Lietuvos standartą LST EN 17687:2022 Viešieji pirkimai. Sąžiningumas ir atskaitomybė. Reikalavimai ir rekomendacijos . Europos standartas parengtas įgyvendinant Europos Komisijos bandomąjį projektą, kuriuo siekiama ...

Biuletenis_2022-10-31_Nr._20.png
2022 10 31
Išleistas dvidešimtasis 2022 m. Lietuvos standartizacijos departamento biuletenio numeris

Biuletenyje pateikta informacija apie: išleistus Lietuvos standartus ir standartizacijos leidinius: perimtuosius Europos standartus ir standartizacijos leidinius, į lietuvių kalbą išverstus perimtuosius Europos standartus, patikslintas Lietuvos standartų lietuviškas ...

Įrašų
puslapyje
1 2 3 Pirmyn