Kur ir kaip pranešti apie korupciją

Kur ir kaip pranešti apie korupciją

Korupcijos prevencijos tikslas – užkirsti kelią korupcijos atsiradimui ir plėtrai – pašalinti teisės aktų, valstybės valdžios institucijų veiksmų, procedūrų, kitų sričių spragas, dėl kurių gali atsirasti sąlygos korupcijai.

Žemiau pateikta interaktyvi nuoroda į  Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos (STT) svetainėje pateiktą informaciją Pateikti pranešimą apie korupciją bei žemiau nurodyti kontaktai, kuriais asmenys gali anonimiškai pranešti apie Lietuvos standartizacijos departamento darbuotojų galimus pažeidimus, susijusius su įstaigos veikla.

Pranešimai priimami:

  • visą parą veikiančiu „karštosios linijos” tel. 8 (5) 266 3333;
  • el.paštu [email protected];
  • arba per interaktyvią nuorodą.
  • Lietuvos standartizacijos departamento vidinėje svetainėje INTRANETE – Pranešk apie galimą korupciją

Lietuvos standartizacijos departamento vidinėje svetainėje INTRANETE pranešimus gali pateikti visi dirbantys Lietuvos standartizacijos departamento valstybės tarnautojai ir darbuotojai.

INTRANETE galima anonimiškai pateikti pranešimą apie Lietuvos standartizacijos departamento valstybės tarnautojo ar darbuotojo:

  • galbūt rengiamą, daromą ar padarytą nusikalstamą veiką,
  • administracinį nusižengimą,
  • tarnybinį nusižengimą ar darbo pareigų pažeidimą,
  • šiurkštų privalomų profesinės etikos normų pažeidimą,
  • ar kitą grėsmę viešajam interesui keliantį arba jį pažeidžiantį teisės pažeidimą, apie kuriuos sužinoma iš savo turimų darbo santykių su Lietuvos standartizacijos departamentu.

Pranešančiojo teisės užtikrinamos Lietuvos Respublikos Pranešėjų apsaugos įstatyme nustatyta tvarka.

Paskutinė atnaujinimo data: 2023-03-02