Korupcijos pasireiškimo tikimybė

Lietuvos standartizacijos departamente į įdiegtą kokybės vadybos sistemą (pagal LST EN ISO 9001:2015 standartą) nuo 2018 m. gruodžio 20 d. integruota antikorupcinė vadybos sistema pagal standarto LST ISO 37001:2017 Antikorupcinės vadybos sistemos. Reikalavimai ir naudojimo gairės reikalavimus.

Pagal reikalavimus yra nustatytos galimos rizikos korupcijai pasireikšti pagal vykdomas veiklas. Nustatytų rizikų pasireiškimo tikimybės yra tik kaip mažos arba vidutinės, jų poveikis minimalus. Didelę korupcijos pasireiškimo tikimybę turinčių rizikų nenustatyta. Galimos korupcijos rizikos įtrauktos į „Galimų korupcijos rizikų ir galimybių registrą“, jame įvardytos sąlygos joms atsirasti ir galimos jų pasekmės, numatytas veiksmų planas galimoms rizikoms sumažinti ir veiksmų planas, jeigu jos pasireikštų. Pažymėtina, kad įvardytos galimos korupcijos rizikos, jos nebuvo pasireiškusios.

Galimų korupcijos rizikų prioriteto nustatymas (įvertinimas) balais

Rizikų grupės – tai kelių lygių rizikų prioritetų nustatymo būdas. Teorijoje ir praktikoje dažniausiai naudojamos 3 lygių rizikų prioritetizavimas: didelio prioriteto rizika (raudona), vidutinio prioriteto rizika (geltona), mažo prioriteto rizika (žalia). Siekiant priskirti įvertintą riziką konkrečiai rizikos grupei, nustatomos bendro rizikos balo (dydžio) intervalų reikšmės. Rizikos dydžio reikšmę sudaro: pasireiškimo tikimybės (T) balo (nuo 0 iki 0,9) ir rizikos poveikio (P) balo (nuo 1 iki 10) sandaugos skaičius. Pagal rizikos prioriteto skaičiavimo algoritmą bendro rizikos balo reikšmių aibė kinta nuo 1 iki 10 balų. Lietuvos standartizacijos departamente yra numatyti tokie galimų rizikų grupių dydžiai: virš 7,1 balo – didelio prioriteto rizika, tarp 3,1 ir 7 balų – vidutinio prioriteto rizika, žemiau 3 balų – mažo prioriteto rizika:

Maža rizika

nuo 1 iki 3 balų

Vidutinė rizika

nuo 3,1 iki 7 balų

Didelė rizika

nuo 7,1 iki 10 balų

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2023-03-03