Korupcijos prevencija

Lietuvos standartizacijos departamentas skelbia sąrašą pareigybių, į kurias prieš skiriant asmenį, numatyta pateikti rašytinį prašymą STT pagal Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 17 straipsnio 4 ir 5 dalis.

Sąrašas pareigybių, į kurias pretenduojant turi būti surinkta informacija apie asmenį

Praneškite apie korupciją

Korupcijos prevencijos tikslas – užkirsti kelią korupcijos atsiradimui ir plėtrai – pašalinti teisės aktų, valstybės valdžios institucijų veiksmų, procedūrų, kitų sričių spragas, dėl kurių gali atsirasti sąlygos korupcijai.
Anonimiškai pranešti apie korupciją ar veikas, turinčias korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos požymių galima Specialiųjų tyrimų tarnybai (STT):

Primename, kad Lietuvos Respublikos įstatymai draudžia šmeižti ar melagingai kaltinti asmenį nusikaltimo padarymu. Už tokius veiksmus numatyta baudžiamoji atsakomybė.

Už korupcijos prevenciją įstaigoje atsakingas asmuo – Lietuvos standartizacijos departamento patarėja Greta Osinovskienė, el. p. [email protected], tel. (8 5) 279 1143, 8 659 93 229.

Korupcija (lot. corruptio – „gadinimas“, „papirkimas“) – valstybės tarnautojo ar jam prilyginto asmens tiesioginis ar netiesioginis siekimas, reikalavimas arba priėmimas turtinės ar kitokios asmeninės naudos (dovanos, paslaugos, pažado, privilegijos) sau ar kitam asmeniui už atlikimą arba neatlikimą veiksmų pagal einamas pareigas, taip pat valstybės tarnautojo ar jam prilyginto asmens veiksmai arba neveikimas siekiant, reikalaujant turtinės ar kitokios asmeninės naudos sau arba kitam asmeniui ar šią naudą priimant, taip pat tiesioginis ar netiesioginis siūlymas ar suteikimas valstybės tarnautojui, jam prilygintam asmeniui turtinės ar kitokios asmeninės naudos (dovanos, paslaugos, pažado, privilegijos) už atlikimą arba neatlikimą veiksmų pagal valstybės tarnautojo ar jam prilyginto asmens einamas pareigas, taip pat tarpininkavimas darant šioje dalyje nurodytas veikas (Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos įstatymas (TAR, 2000-05-19, Nr. 41-1162)

Dėl pranešimo apie korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas (PDF)

Atmintinė ką privalu žinoti jei susidūrei su korupcija. (PDF)

Naudingos nuorodos

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-05-05