Ketvirtinė statistika

Lietuvos standartizacijos departamentas

2022 m. IV ketvirtis

LST technikos komitetai – 83

Juridiniai asmenys – 528

Ekspertai – 837

Nauji nariai – 6

Standartų terminų bazė – 77 689

Nauji terminai – 275

Standartų fondas – 28 521:

perimtieji Europos standartai – 27 655,

perimtieji tarptautiniai standartai – 645,

nacionaliniai standartai – 199,

kiti standartizacijos leidiniai – 22.

Išleista:

perimtųjų standartų – 374, 

redakcijų lietuvių kalba – 31.

Išplatinta standartų – 1 406

Paskutinė atnaujinimo data: 2023-03-15