Ketvirtinė statistika

Lietuvos standartizacijos departamentas

2023 m. II ketvirtis

LST technikos komitetai – 81

Juridiniai asmenys – 492

Ekspertai – 806

Nauji nariai – 9

Standartų terminų bazė – 77 904

Nauji terminai – 79

Standartų fondas – 28 685:

perimtieji Europos standartai – 27 813,

perimtieji tarptautiniai standartai – 655,

nacionaliniai standartai – 199,

kiti standartizacijos leidiniai – 18.

Išleista:

perimtųjų standartų – 319, 

redakcijų lietuvių kalba – 11.

Išplatinta standartų – 1 500

Paskutinė atnaujinimo data: 2023-07-10