Atviri duomenys

Standartų terminų bazė (pateikiami duomenys: terminas, termino apibrėžtis, atitikmenys kitomis kalbomis, taikymo sritis (ICS), termino sukūrimo ir, jei yra, jo pakeitimo data).

Lietuvos standartų ir standartizacijos leidinių bibliografinių duomenų bazę (pateikiami duomenys apie: nacionalinių, tarptautinių ir Europos standartų projektus, jų rengimo etapus, ryšius su galiojančiais standartais; Lietuvos standartus (standarto žymuo, pavadinimas, išleidimo data, panaikinimo data, taikymo sritis lietuvių ir anglų kalbomis, kita informacija); Lietuvos standartizacijos departamento technikos komitetus (LST TK) ir jų ryšius su tarptautinių standartizacijos institucijų ir Europos standartizacijos organizacijų technikos komitetais).

Atvirų Lietuvos standartų ir standartizacijos leidinių duomenų nuskaitymo įrankis (Excel pagrindu).

Dėl informacijos, kaip atsisiųsti atvirojo formato duomenis, kreiptis el. p. adresu [email protected].

Siūlymus ar pastabas dėl atvirų duomenų galima pateikti šioje platformoje.

Paskutinė atnaujinimo data: 2023-01-09