Tarptautinis bendradarbiavimas

Departamentas atstovauja Lietuvai:

ISO (Tarptautinėje standartizacijos organizacijoje) – narys nuo 2008 m. Narystė ISO suteikia teisę Lietuvos standartizacijos departamentui gauti visus naujus šios organizacijos  dokumentus, iš kurių yra sudaromas standartų fondas. Narystė ISO didina Lietuvos įmonių konkurencingumą bei sudaro galimybę betarpiškai dalyvauti tarptautinių standartų projektų rengime.

IEC (Tarptautinėje elektrotechnikos komisijoje) – asocijuotasis narys nuo 1996 m. Narystė IEC sudaro galimybę Lietuvos gamintojams ir paslaugų teikėjams gauti ir taikyti naujausius elektrotechnikos standartus ir be kliūčių įeiti į tarptautinę bei Europos vieningąją rinkas, didina Lietuvos įmonių konkurencingumą. Užtikrinama nemokama prieiga prie visų IEC darbinių dokumentų ir leidinių tekstų.

CEN (Europos standartizacijos komitete) – narys nuo 2004 m. Narystė CEN suteikia galimybę Lietuvos gamintojams ir paslaugų teikėjams gauti ir taikyti naujausius standartus ir be kliūčių įeiti į Europos vieningąją bei tarptautinę rinkas, didina Lietuvos įmonių konkurencingumą. Taip pat narystė sudaro galimybę betarpiškai dalyvauti standartų projektų rengime.

CENELEC (Europos elektrotechnikos standartizacijos komitete) – narys nuo 2003 m. Narystė CENELEC sudaro galimybę Lietuvos gamintojams ir paslaugų teikėjams gauti ir taikyti naujausius standartus ir be kliūčių įeiti į Europos vieningąją bei tarptautinę rinkas, didina Lietuvos įmonių konkurencingumą. Taip pat narystė sudaro galimybę betarpiškai dalyvauti standartų projektų rengime.
ETSI (Europos telekomunikacijų standartų institute) – narys nuo 1996 m. Narystė ETSI sudaro galimybę Lietuvos gamintojams ir paslaugų teikėjams gauti ir taikyti naujausius standartus ir be kliūčių įeiti į Europos vieningąją bei tarptautinę rinkas, didina Lietuvos įmonių konkurencingumą. Taip pat narystė sudaro galimybę betarpiškai dalyvauti standartų projektų rengime.

 

Departamento atstovai Europos standartizacijos organizacijų valdymo organuose:

CEN AG – Sigitas Šiupšinskas, Ramunė Edita Rukšėnienė

CENELEC AG – Sigitas Šiupšinskas, Ramunė Edita Rukšėnienė

CEN BT – Vytautas Simutis, Ramunė Edita Rukšėnienė

CENELEC BT – Vytautas Simutis, Ramunė Edita Rukšėnienė

Nuo 1999 m. Lietuvos standartizacijos departamentas kartu su Latvijos, Estijos ir Lenkijos nacionalinių standartizacijos institucijomis dalyvauja Baltijos standartizacijos forume.

Europos standartizacijos komiteto (CEN) projektas „Aktyvesnis standartizacijos institucijų ir nacionalinių aplinkosaugos organizacijų įsitraukimas į aplinkos apsaugos srities standartizacijos procesus“ SA/CEN/GROW/EFTA/000/2017-11

Europos standartizacijos komiteto (CEN) projektas „Aktyvesnis standartizacijos institucijų ir nacionalinių aplinkosaugos organizacijų įsitraukimas į aplinkos apsaugos srities standartizacijos procesus“ SA/CEN/GROW/EFTA/000/2017-11

Lietuvos standartizacijos departamentas kartu su projekto „Aktyvesnis standartizacijos institucijų ir nacionalinių aplinkosaugos organizacijų įsitraukimas į aplinkos apsaugos srities standartizacijos procesus“ (Engaging more standard bodies and national environmental organizations in the environmental aspects of standardisation) (SA/CEN/GFOW/EFTA/000/2017-11) partneriais – Europos standartizacijos komitetu (CEN), Europos standartizacijos visuomeninių aplinkosaugos organizacijų asociacija (ECOS), Kipro, Rumunijos, Bulgarijos, Makedonijos, Latvijos, Maltos ir Čekijos nacionalinėmis standartizacijos institucijomis ir šių šalių atrinktomis nacionalinėmis nevyriausybinėmis organizacijomis – įgyvendina projektą, skirtą aktyvinti standartizacijos ir nevyriausybinių aplinkosaugos organizacijų veiklą ir spręsti su aplinkos apsaugos ir standartizacijos plėtojimu susijusius klausimus. Projektas finansuojamas Europos Komisijos ir Europos laisvosios prekybos asociacijos (ELPA) lėšomis. Projekto įgyvendinimo metu rengiamos diskusijos ir skleidžiama informacija aktualiomis temomis, tokiomis kaip: žiedinė ekonomika, efektyvus išteklių naudojimas, vandens kokybės ir vandens pakartotinio panaudojimo klausimai, klimato kaita ir kt. Lietuvos standartizacijos departamentas 2022 m. spalio 24 d. organizuoja nacionalinį seminarą “Standartų svarba žiedinėje ekonomikoje”.

Projekte dalyvauja atrinkta Lietuvos nevyriausybinė organizacija – asociacija „Aplinkosaugos koalicija“, vienijanti 9 nevyriausybines Lietuvos aplinkosaugines organizacijas.

Projekto metu asociacijos „Aplinkosaugos koalicija“ įgaliotasis atstovas kartu su Lietuvos standartizacijos departamento SABE (Institucija, patarianti CEN ir CENELEC BT strateginiais aplinkosaugos klausimais) atstovu dalyvauja SABE posėdžiuose. Projekto įgyvendinimo metu projekte dalyvaujančiose šalyse bus organizuojami nacionaliniai seminarai, žiniasklaidos priemonėse skleidžiama informacija apie aplinkosauginę veiklą. Projekto pabaigoje vyks bendras europinio lygmens seminaras.

Projektas yra naudingas visoms suinteresuotosioms šalims – tiek nacionalinėms standartizacijos institucijoms, tiek nevyriausybinėms organizacijoms, visuomenei. Projekto įgyvendinimo metu siekiama pagerinti suinteresuotųjų šalių grupių – nevyriausybinių aplinkosauginių organizacijų ir visuomenės – pripažinimą bei paskatinti jas dirbti kartu su nacionalinių standartizacijos institucijų atstovais. Įgyvendinus projektą šių grupių ir nacionalinių standartizacijos organizacijų bendra veikla turėtų pavirsti į ilgalaikį ir efektyvų bendradarbiavimą su CEN/SABE.

Paskutinė atnaujinimo data: 2023-08-17