Paskatinimai ir apdovanojimai

Apdovanotųjų Lietuvos standartizacijos departamento Garbės ženklu

„Už nuopelnus nacionalinei standartizacijai“

SĄRAŠAS

Data

Apdovanojimo gavėjas

Pažymėjimo Nr.

2007-06-15

Bronius Rėza

1

2007-08-20

Algirdas Romanas Verikas

2

2008-11-24

Brunonas Šičkus

3

2008-12-18

doc. dr. Pranas Gerdžiūnas, LST TK 30 pirmininkas

4

prof. Gražina Juodeikienė, LST TK 15 pirmininkė

5

doc. Bronislovas Papreckis, LST TK 17 pirmininkas

6

Vytautas Keršys, LST TK 5 pirmininkas

7

2009-02-09

Adelė Trečiokaitė

8

2009-03-23

Vytautas Valiukėnas

9

2009-03-26

Lilijana Balčiauskienė

10

2009-06-04

prof. Gediminas Jonas Marčiukaitis, LST TK 38 pirmininkas

11

2009-12-01

Audronė Skomskienė

12

2010-01-27

Vytauto Didžiojo karo muziejus

 

2010-04-07

Aldona Burvienė

13

Veronika Bieliūnienė

14

Marija Tebėraitė

15

Stanislava Vaitkevičienė

16

Pranas Baltrėnas, LST TK 36 pirmininkas

17

Vincas Čenkus, LST TK 35 pirmininkas

18

Jonas Raimondas Puišys, LST TK 43 pirmininko pavaduotojas

19

Kazimieras Algirdas Kaminskas, LST TK 43 ir LST TK 35 ekspertas

20

2011-09-27

prof. Vilius Palenskis, LST TK 69 ir LST TK 73 ekspertas

21

2011-10-12

Stanislava Rimutė Slavėnienė

22

2012-12-05

dr. Aleksandras Jagniatinskis, LST TK 31 pirmininkas

23

doc. dr. Reimondas Šliteris, LST TK 66 pirmininkas

24

doc. dr. Vida Judita Šukytė, LST TK 36 ekspertė

25

Justinas Šeštakauskas, LST TK 40 ekspertas

26

Marijana Simutienė

27

2013-02-05

Liudvikas Antanas Skardinskas, LST TK 14 pirmininkas

28

2013-07-04

Ramunė Edita Rukšėnienė

29

Mindaugas Aleksandras Balčiauskas

30

Vidmantas Domkus

31

2013-12-03

Vida Julė Jocienė

32

Marija Vesėliūnienė, LST TK 32 pirmininkė

33

dr. Nijolė Bliūdžiuvienė, LST TK 47 pirmininkė

34

habil. dr. Joana Šalomskienė, LST TK 51 pirmininkė

35

dr. Vincentas Vytis Stragys, LST TK 59 pirmininkas

36

dr. Julius Danys, LST TK 42 pirmininkas

37

2014-02-18

doc. dr. Egidijus Puida, LST TK 71 pirmininkas

38

2015-01-13

Gintautas Stepukonis, LST TK 77 pirmininkas

39

doc. dr. Bronius Jonaitis, LST TK 38 pirmininkas

40

doc. dr. Jadvyga Žvironaitė, LST TK 25 pirmininkė

41

prof. habil. dr. Gediminas Staugaitis, LST TK 57 pirmininkas

42

prof. habil. dr. Genadijus Kulvietis, LST TK 4 pirmininkas

43

2016-09-28

dr. Gitana Alenčikienė, LST TK 2 pirmininkė

44

prof. dr. Rimvydas Laužikas, LST TK 81 pirmininkas

45

Lyda Mažeikienė

46

2017-06-07

doc. dr. Algirdas Gumuliauskas, LST TK 19 įkūrimo iniciatorius ir ilgametis narys

47

2018-02-06

dr. Almantas Laužadis, už nuopelnus Nacionalinei standartizacijai bei ilgametį darbą technikos komiteto LST TK 5 „Elektrotechnika“ veikloje

48

2018-02-06

UAB „ALVORA“ už nuopelnus Nacionalinei standartizacijai

49

2018-10-02

Udr. Matas Bulevičius, ekspertas, už ilgametį, aktyvų, kvalifikuotą darbą technikos komitetų LST TK 12 „Keliai“, LST TK 19 „Betonas ir gelžbetonis“ ir LST TK 80 „Kelių transportas ir telematika“ veikloje bei reikšmingą indėlį rengiant Lietuvos standartų projektus

50

2018-10-02

dr. Darius Ozarovskis, LST TK 84 „Dūmtraukiai“ pirmininkas, už ilgametį aktyvų, kvalifikuotą ir sąžiningą darbą technikos komiteto LST TK 84 „Dūmtraukiai“ veikloje

51

2020-04-17

Nijolė Banevičienė, Standartų leidybos skyriaus kalbos redaktorė, už ilgametį darbą, puikius veiklos rezultatus, atsakingą požiūrį į darbą Lietuvos standartizacijos departamento įsteigimo 30-mečio proga

52

2022 metai

I ketv.

1 valstybės tarnautojui suteiktos mokamos poilsio dienos.

4 valstybės tarnautojams skirtos piniginės išmokos už išskirtinį indėlį įgyvendinant Lietuvos standartizacijos departamentui nustatytus tikslus arba pasiektus rezultatus ir įgyvendintus uždavinius.

II ketv. 

2 valstybės tarnautojams skirta vienkartinė piniginė išmoka gyvenimo jubiliejinės sukakties proga už nepriekaištingą tarnybinių pareigų atlikimą.

III ketv.

valstybės tarnautojui skirta vienkartinė piniginė išmoka gyvenimo jubiliejinės sukakties proga už nepriekaištingą tarnybinių pareigų atlikimą.

1 darbuotojui skirta vienkartinė piniginė išmoka už atliktą ypatingos svarbos užduotį. 

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-11-07