Darbo užmokestis

Lietuvos standartizacijos departamento valstybės tarnautojų vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis eurais, neatskaičius mokesčių.

Pareigybės pavadinimas

 

2022 m.

Eur

Darbuotojų skaičius

2023 m. II ketv.

Eur

Darbuotojų skaičius

Direktorius

Direktoriaus pavaduotojas

Patarėjas

Skyriaus vedėjas

Vyriausiasis specialistas

4224

3621

2266

2582

1944

1

1

4,2

3

11,8

4406

3789

2205

2860

2248

1

1

3

3

11

Lietuvos standartizacijos departamento darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis eurais, neatskaičius mokesčių. 

Pareigybės pavadinimas

 

2022 m.

Eur

Darbuotojų skaičius

2023 m. II ketv.

Eur

Darbuotojų skaičius

Vyriausiasis specialistas

Vyresnysis specialistas

1955

1736

10,8

2,3

2158

1856

11

2

Paaiškinimas

2023 metų vidutinio darbo užmokesčio padidėjimą įtakojo nuo 2023 m. sausio 1 d. padidėjęs pareiginės algos bazinis dydis iki 186 Eur, darbuotojų kaita, priemokų ir priedų už stažą (VT) pasikeitimas.

Paskutinė atnaujinimo data: 2023-07-10