Darbo užmokestis

Lietuvos standartizacijos departamento valstybės tarnautojų vidutinis nustatytasis darbo užmokestis (pareiginė alga, priemokos ir priedai) eurais, neatskaičius mokesčių.

Pareigybės pavadinimas

 

2021 m.

Eur

Darbuotojų skaičius

2022 m.

Eur

Darbuotojų skaičius

Direktorius

Direktoriaus pavaduotojas

Patarėjas

Skyriaus vedėjas

Vyriausiasis specialistas

3918

-

2070

2644

1803

1

-

2,5

3

13

4224

3621

2266

2582

1944

1

1

4,2

3

11,8

Lietuvos standartizacijos departamento darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis vidutinis mėnesinis nustatytasis darbo užmokestis (pareiginė alga, priemokos) eurais, neatskaičius mokesčių. 

Pareigybės pavadinimas

 

2021 m.

Eur

Darbuotojų skaičius

2022 m.

Eur

Darbuotojų skaičius

Vyriausiasis specialistas

Vyresnysis specialistas

1599

1559

9,5

3

1955

1736

10,8

2,3

Paaiškinimas

Nuo 2022 m. vasario 1 d. keitėsi darbo apmokėjimo tvarka darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis, taip pat didėjo bazinis dydis nuo 177 Eur iki 181 Eur.

Paskutinė atnaujinimo data: 2023-01-10