Administracinė informacija

Lietuvos standartizacijos departamento 2022 metų veiklos planas (Adobe Reader)

Lietuvos standartizacijos departamento 2021 metų veiklos planas (Adobe Reader)

Lietuvos standartizacijos departamento 2020 metų veiklos planas (Adobe Reader)

Lietuvos standartizacijos departamento 2019 metų veiklos planas (Adobe Reader)

Lietuvos standartizacijos departamento 2018 metų veiklos planas (Adobe Reader)

Lietuvos standartizacijos departamento 2017 metų veiklos planas (Adobe Reader)

Lietuvos standartizacijos departamento valstybės tarnautojų vidutinis nustatytasis darbo užmokestis (pareiginė alga, priemokos ir priedai) eurais, neatskaičius mokesčių.

Pareigybės pavadinimas

 

2021 m.

Eur

Darbuotojų skaičius

2022 m.

Eur

Darbuotojų skaičius

Direktorius

Direktoriaus pavaduotojas

Patarėjas

Skyriaus vedėjas

Vyriausiasis specialistas

3918

-

2070

2644

1803

1

-

2,5

3

13

4224

3621

2266

2582

1944

1

1

4,2

3

11,8

Lietuvos standartizacijos departamento darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis vidutinis mėnesinis nustatytasis darbo užmokestis (pareiginė alga, priemokos) eurais, neatskaičius mokesčių. 

Pareigybės pavadinimas

 

2021 m.

Eur

Darbuotojų skaičius

2022 m.

Eur

Darbuotojų skaičius

Vyriausiasis specialistas

Vyresnysis specialistas

1599

1559

9,5

3

1955

1736

10,8

2,3

Paaiškinimas

Nuo 2022 m. vasario 1 d. keitėsi darbo apmokėjimo tvarka darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis, taip pat didėjo bazinis dydis nuo 177 Eur iki 181 Eur.

2022 m. biudžeto vykdymo ataskaita (Adobe Reader)

2022 m. sausio-rugsėjo mėn. biudžeto vykdymo ataskaita (Adobe Reader)

2022 m. sausio-birželio mėn. biudžeto vykdymo ataskaita (Adobe Reader)

2022 m. I ketv. biudžeto vykdymo ataskaita (Adobe Reader)

2021 m. biudžeto vykdymo ataskaita (Adobe Reader)

2020 m. biudžeto vykdymo ataskaita (Adobe Reader)

2019 m. biudžeto vykdymo ataskaita (Adobe Reader)

2018 m. biudžeto vykdymo ataskaita (Adobe Reader)

2017 m. biudžeto vykdymo ataskaita (Adobe Reader)

2022 m. sausio-rugsėjo mėn. finansinė ataskaita (Adobe Reader)

2022 m. sausio-birželio mėn. finansinė ataskaita (Adobe Reader)

2022 m. I ketv. finansinės ataskaita (Adobe Reader)

2021 m. finansinė ataskaita (Adobe Reader)

2020 m. finansinė ataskaita (Adobe Reader)

2019 m. finansinė ataska (Adobe Reader)

2018 m. finansinė ataskaita (Adobe Reader)

2017 m. finansinė ataskaita (Adobe Reader)

Markė, modelis

Spalva

Valstybinis registracijos numeris

Toyota Avensis

juoda

CFJ996

Metinės veiklos ataskaitos

2022 m. veiklos ataskaita (AdobeReader)

2021 m. veiklos ataskaita (AdobeReader)

2020 m. veiklos ataskaita (Adobe Reader)

2019 m. veiklos ataskaita (Adobe Reader)

2018 m. veiklos ataskaita (Adobe Reader)

2017 m. veiklos ataskaita (Adobe Reader)

Ataskaitos pagal Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (ES) Nr. 1025/2012 dėl Europos standartizacijos 6 str. MVĮ prieiga prie standartų 3 dalį

2022 m. ataskaita (Adobe Reader)

2021 m. ataskaita (Adobe Reader)

2020 m. ataskaita (Adobe Reader)

2019 m. ataskaita (Adobe Reader)

2018 m. ataskaita (Adobe Reader)

2017 m. ataskaita (Adobe Reader)

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-05-05